MEGHATALMAZÁS

Magánszemély részéreAlulírott, Név:............................................... Anyja neve:...................................................
 
Születési hely:............................................... Születési idõ:..................................................
 
Szem. ig. szám.:............................................ Adóazonosító jel: ..........................................
 
Lakcím:................................................................................ sz. alatti lakos meghatalmazom
 
Név:............................................................. Anyja neve:...................................................
 
Születési hely:............................................... Születési idõ:..................................................
 
Szem. ig. szám.:............................................ Adóazonosító jel: ...........................................
 
Lakcím:...................................................................................................... sz. alatti lakost,
 
hogy az alább
körülírt gépjármûvet bontásra, a Jap-ker Autóbontó Kft. részére átadja. 
   
Gyártmány:.................................... Típus:.......................................... Gyártási év:.............
 
Alvázsz.:............................................ Motorsz.:............................... Üzemanyag: B* D* G*
 
Rendszám:......................... Törzskönyv sz.:.............................. Forg. sz.:............................
 
 
Meghatalmazott jogosult a meghatalmazó nevében a jármű bontásra történő leadása kapcsán
teljes jogkörben eljárni, őt helyettesíteni, helyette és nevében nyilatkozatot tenni és aláírni.
A meghatalmazott ügyfélként rendelkezik jogosultsággal, azaz ügyfélnek tekinthető.
   
Kelt: ......................................, 202... .......... hó. ........ nap.
 


                                                                                            ....................................................................
                                                                                                                     meghatalmazó

A fenti meghatalmazást elfogadom:
                                                                          .....................................................................
                                                                                                                    meghatalmazott

 
 
Tanu 1.:                                                                        Tanu 2.:
 
Név:........................................................................        Név:.............................................................................

 
Cím:........................................................................        Cím:.............................................................................
 
Szig.sz.:...................................................................        Szig.sz.:.......................................................................