Lemondó  Nyilatkozat

Gépjármû üzembentartói jogáról.

 


Alulírott : Név:……………………………....... Lakcím: ……......................................

………………………………………….... Személyi igazolvány száma: ……………….

Adóazonosító jel: .............................. nyilatkozom, hogy a: Név:……………………...

…….........................................…………Szig. szám:...............................................

Adóazonosító jel: ...............................Lakcím :………………………....….................

................................................................................................ sz. alatti lakos tulajdonában lévő

Gyártmány:…………………….......Típus:………………………..Gyártási év:………......

Alvázsz.:…………………………………….............Mot.sz.:………………………….......

Rendszám:…………………..Törzsköny sz.:…………….......Forg. sz.:…………….........

gépjármű üzembentartói jogáról lemondok.

Hozzájárulok, hogy  a fent  körülírt  gépjármûvet a tulajdonos bontásra engedéllyel 
rendelkező autóbontónak átadja.
Egyben kijelentem, hogy a továbbiakban semmi követeléssel nem élek.

Kelt: ………………………........, 202... ……….... hó. ……….. nap.

 

                                                                                      .................................................................
                                                                                                               nyilatkozó

Tanú 1.                                                                      Tanú 2.

Név: ………………………………………….         Név:  ……………………………………………

Cím: ………………………………………….         Cím:  …………………………………………...

Szig.sz.: ……………………………………....         Szig.sz.: ………………………………………..